Kursus i København

Kursus i København

Det har været en ganske omfattende opgave at indføre vores helt nye edb-system i det revisionsfirma, hvor jeg er ansat. Vores medarbejdere var fra starten noget betænkelige ved at skulle til at arbejde med helt nye programmer, og samtidig har ledelsen besluttet, at vi skal have nye computere med et anderledes styresystem end Windows, som vi har arbejdet i hidtil.

Selv har jeg hele tiden glædet mig til det nye, selv om det har medført en del udfordringer for mig, som har haft til opgave at tilrettelægge omlægningen til det nye system. Det vanskeligste har været at sikre et korrekt flow af arbejdskraft i overgangsperioden, for det nye system er så meget anderledes end det, vi kender, at det har været nødvendigt, at samtlige medarbejdere kom gennem et tre dage langt kursus, før de var ordentligt klædt på til at arbejde med det nye system.

Vi har ikke i firmaet tilstrækkeligt med lokaleplads til at afvikle kurserne, som har løbet over flere uger, fordi vi har måtte have medarbejderne på kursus i flere hold, så vi ikke helt affolkede kontoret i overgangsperioden.

Jeg var nødt til at finde nogle egnede kursuslokaler i København, hvor vi har domicil. Dem skulle jeg så leje os ind i alle de tre uger, som vores kurser løb over, og en så lang periode var i sig selv en udfordring, for de første steder, jeg kontaktede, var man ikke i stand til at afsætte lokaler til os i så lang en sammenhængende periode.

Så jeg søgte nærmest højt og lavt i flere dage, da jeg i avisen læste en lille omtale af nogle nyindrettede mødelokaler i København – de har også konferencelokaler i København – , som faktisk først var klar til at blive taget i brug nogle få dage før, vores planlagte kursusforløb skulle starte.

Jeg fandt frem til firmaet bag disse lokaler, og her var man naturligt nok glade for min henvendelse, for det var da en fin start for dem at få lejet deres største lokale ud i tre sammenhængende uger, hvor vi så kunne have vores nye computere stående døgnet rundt i den periode.

Det eneste minus ved disse lokaler var, at de ligger et par kilometer væk fra vores kontorer, så jeg var nødt til også at tænke på tilstrækkeligt med parkeringspladser til vores medarbejdere, men det problem løste sig nu meget hurtigt, for min kontaktperson i firmaet, der lejer lokalerne ud, sagde straks, at når man vil udleje sådan nogle konferencelokaler i København, er man helt naturligt også nødt til at stille parkeringspladser til rådighed, og de var sådan set indregnet i prisen.

Jeg havde også en opgave med at sørge for frokost og anden fortæring til vores medarbejdere i forbindelse med kurserne, for afstanden til vores egen kantine var jo for stor til, at de kunne benytte sig af den.

Men det hele faldt på plads til tiden, og nu er vi netop nået igennem hele kursusforløbet. Medarbejderne er alle tilbage på deres egen ”pind”, og heldigvis er den skepsis, som en del af dem følte, gjort til skamme.

Disclaimer

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *