Outsourcing af telefonpasningen

Contact An Agent

Det var noget af en udfordring, jeg blev stillet overfor, da min kone og jeg for et lille års tid siden besluttede at gå fra hinanden. Vi havde vist slidt vores ægteskab op, og det har da nok været en medvirkende årsag, at vi i lange perioder reelt var sammen 24 timer i døgnet.

Sagen er nemlig, at jeg driver et lille handelsfirma med import af varer fra især Kina og Taiwan. Firmaet har kørt fint i en årrække, og mens jeg har stået for både indkøbene samt salgsarbejdet, stod min kone for det nødvendige kontorarbejde, som ikke mindst bestod af professionel telefonpasning.

Da min kone på et tidspunkt ikke længere var til rådighed som arbejdskraft for mig, forsøgte jeg i starten at klare det hele selv. Jeg tænkte, at jeg ved blandt andet at viderestille alle telefonopkald til min mobiltelefon godt selv kunne klare det hele.

Men jeg gjorde regning uden vært, for det blev hurtigt alt for besværligt. Dels blev jeg hele tiden forstyrret af forskellige telefonopkald, dels kunne jeg jo ikke så godt tillade mig at afbryde en forhandling med en kunde for at tage telefonen. I stedet kunne jeg så senere ringe tilbage til den, der havde ringet op, men det var selvfølgelig heller ikke tilfredsstillende for vedkommende.

Derfor besluttede jeg at søge hjælp hos et bureau, der kunne klare den nødvendige kontorservice for mig. Der var nemlig ikke nok af det til, at det ville være rentabelt ligefrem at ansætte en medarbejder på mit lille kontor.

Jeg fandt da også frem til et firma, som jeg blev anbefalet af en kollega. Vi indgik en aftale om, at firmaet skulle yde telefonservice for mig i de perioder, hvor jeg var ude i landet for at sælge mine varer eller i de få tilfælde, hvor jeg var nødt til at rejse til Kina eller Taiwan på indkøbstogter.

Firmaet gjorde også opmærksom på, at det kunne tilbyde en lang række yderligere tjenester. Firmaet kunne for eksempel stille en salgskoordinator til rådighed for mig, men det var selvfølgelig ikke relevant for mig, idet jeg er mit firmas eneste sælger.

Vi fik aftalt en pris, som jeg må tilstå, at jeg var ganske godt tilfreds med, så jeg var i starten lidt spændt på, om jeg nu også fik den service, som jeg forventede.

Men det må jeg sige, at jeg gjorde og fortsat gør. Det hele fungerer fint, og det er mit indtryk, at det er meget veluddannede og kompetente medarbejdere, der er på bureauet, for der har aldrig været en eneste kikser i det arbejde, jeg får udført.

I tidens løb har jeg faktisk udvidet min aftale med bureauet lidt, fordi jeg gerne ville aflastes med hensyn til for eksempel brevskrivning, selv om langt det meste af min kommunikation med kunderne foregår pr. mail. Fra tid til anden skal der dog sendes et papirbrev, hvilket ofte er på engelsk til mine partnere i det fjernøstlige. Til det brug har jeg valgt at købe mig til sekretærservice på det samme bureau.